Admissions package for Vietnamese parents

Những học sinh học bổng là nguồn năng lượng và động lực hướng đến thành tích xuất sắc đối với Nhà trường, là những phẩm chất mà giáo viên và lãnh đạo Nhà trường luôn mong muốn tìm kiếm. Chính sách học bổng của Trường Quốc Tế Việt Nam (ISV) được đặt ra nhằm tạo cơ hội rộng mở cho các em học sinh tiềm năng, không giới hạn về số lượng đầu vào hay ngân sách: các em hoàn toàn có thể đăng ký dự thi Học bổng tại ISV, miễn là khối lớp các em dự tuyển còn chỉ tiêu đầu vào.

Bryan Manditsch
Headmaster