Cách thức đăng kí và tuyển chọn

Đăng ký

Để đăng ký chương trình học bổng ISV, vui lòng điền thông tin tại: ĐƠN ĐĂNG KÝ ONLINE ISV

Quy trình tuyển chọn

1. Nộp hồ sơ

Bao gồm các giấy tờ liên quan theo yêu cầu của Nhà trường (Đơn thi học bổng, lệ phí thi học bổng, bảng điểm, bản sao hộ chiếu học sinh)

2. Xem xét hồ sơ

Phòng Tuyển sinh xem xét và liên hệ nếu thiếu hồ sơ

3. Thi học bổng và phỏng vấn với Hiệu trưởng

Học sinh thực hiện các bài thi học bổng và phỏng vấn với Hiệu trưởng theo yêu cầu của nhà trường.

4. Chấm điểm và đánh giá

Bài thi và kết quả phỏng vấn của học sinh được chấm điểm và đánh giá, từ đó nhà trường đưa ra mức học bổng phù hợp.

5. Thông báo kết quả

Phòng Tuyển sinh gửi thư thông báo dựa trên kết quả thi của thí sinh

6. Nhập học

Thông tin chi tiết về Chương trình học bổng ISV, vui lòng xem thêm Quyển Cẩm nang Học bổng